Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lukstal Łukasz Anuszkiewicz z siedzibą przy ul. Lwowska 3, 19-500 Gołdap
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych i marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktów handlowych z firma Lukstal Łukasz Anuszkiewicz.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez użycie formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania relacji handlowych z firmą Lukstal Łukasz Anuszkiewicz i otrzymywania informacji marketingowych dotyczących oferty tej firmy.